Câu hỏi thường gặp

Chương trình diễn ra chính thức vào ngày nào và kết thúc vào ngày nào?


Mục tiêu của chương trình là gì?


Khi tham gia chương trình này tôi sẽ được những gì?


Tôi có thể đăng kí thăm gia chương trình ở đâu?


Những ai có thể tham gia được chương trình?


Tại sao khi tham gia đối tượng tham gia chương trình phải dưới Platinum và phải có 1 tháng Q tính từ tháng 7/2021?


Làm thế nào để hoàn thành Chặng " Tiếp Sức"


Làm thế nào để hoàn thành Chặng " Về Đích"


Làm thế nào tôi tích lũy được năng lượng cho chương trình Go Platinum?


Các chỉ số kinh doanh của tôi và đội nhóm được tính như thế nào ?


Như thế nào là "đội nhóm Silver" của tôi ?


Tại sao chương trình lại chia ra làm 2 chặng " Tiếp sức " và "Về đích" ?


Tôi là silver mới thì thời điểm nào tôi được đăng ký tham gia chương trình?


Để hoàn thành được nhiệm vụ và tích lũy năng lượng cho chương trình Go Platinum, tôi cần thực hiện các nhiệm vụ trong các tháng liên tục hay các tháng bất kỳ trong giai đoạn diễn ra chương trình?


Tôi có thể lấy được các tài liệu về chương trình Go Platinum ở đâu?


Hàng tháng tôi theo dõi tiến độ của bản thân như thế nào ?


Tôi có phải tự tính điểm của bản thân theo yêu cầu của chương trình không ?


Tôi có phải cung cấp thông tin cá nhân gì khi đăng ký tham gia chương trình trên website không ?


Nếu hoàn thành chặng "Về đích" nhưng không tham gia chuyến du lịch huấn luyện đặc biệt thì tôi có được nhận tiền hay chuyển nhượng cho NPP khác hay người thân không?


Trường hợp mã số kép thì vợ hoặc chồng có được tham gia cùng chuyến du lịch hay không?


Khi hoàn thành Chặng Tiếp Sức thì tôi được tham gia 01 lần hay nhiều lần chương trình huấn luyện?


Khi tôi hoàn thành được Chặng Tiếp Sức thì khóa huấn luyện là trực tiếp (offline) hay trực tuyến (online)?


Điều kiện chưa từng đạt danh hiệu platinum được tính đến tháng nào?